สินค้ามาใหม่

สินค้ามาใหม่

 • iOptron SkyTracker Ball Head

  iOptron SkyTracker Ball Head

  The iOptron high performance ball head is designed for smooth precision movement. It can be independently controlled for pan and tilt movement. The base has a wide diameter of 2 inches for 360 degree precision pan measurement. The quick release plate system is universal, compatible to all major brands. Redundant plate lock and safety lock provides secure mounting of your camera.

  ฿2,490.00
  ฿3,290.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • เคสแข็งสำหรับ iOptron CEM40 Hard Case

  เคสแข็งสำหรับ iOptron CEM40 Hard Case

  Custom fitting hard case for CEM40

   

  ฿4,500.00
  ฿5,990.00 ส่วนลด 25%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Electronics Polarscope with USB cable (fits SkyTracker-Pro)

  iOptron iPolar Electronics Polarscope with USB cable (fits SkyTracker-Pro)

  iOptron iPolar Electronics Polarscope with USB cable (fits SkyTracker-Pro)

  Introducing iOptron iPolarTM - a high precision, easy to use electronics polarscope (e-PS).

  What makes iPolar unique?
  1. Can be easily installed inside the RA shaft on all iOptron equatorial mounts (except SmartEQ Pro).
  2. Can be used on any mounts with adapters either internally or externally.
  3. USB plug and play (no driver needed)
  4. Works globally, no need to set northern and southern hemisphere.
  5. No visible Polaris (north) or Sigma Octantis (south) necessary.
  6. No need to rotate the mount during polar align.

  iPolar is a smart electronic polarscope for everyone.

  ฿9,990.00
  ฿12,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for CEM25/ZEQ25

  iOptron iPolar Adapter for CEM25/ZEQ25

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for iEQ30 Pro/iEQ45 Pro/iEQ30/iEQ45

  iOptron iPolar Adapter for iEQ30 Pro/iEQ45 Pro/iEQ30/iEQ45

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for CEM60

  iOptron iPolar Adapter for CEM60

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for Celestron AVX

  iOptron iPolar Adapter for Celestron AVX

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for CGEM/NEQ6/AZEQ6

  iOptron iPolar Adapter for CGEM/NEQ6/AZEQ6

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for HEQ5

  iOptron iPolar Adapter for HEQ5

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Adapter for Takahashi mount

  iOptron iPolar Adapter for Takahashi mount

  iPolarTM electronic polar scope additional adapter. This adapter only fit an iPolar camera with USB port on the side (#3339). It does not work with a SkyGuider Pro polar scope (#3339R) or an internal polar scope (#3339A)

  ฿1,290.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • เมาท์ตามดาว iOptron SkyGuider Pro Camera Mount with iPolar (w/o tripod) สำหรับ DSLR /กล้องดูดาวขนาดเล็ก

  เมาท์ตามดาว iOptron SkyGuider Pro Camera Mount with iPolar (w/o tripod) สำหรับ DSLR /กล้องดูดาวขนาดเล็ก

  iOptron SkyGuider Pro Camera Mount with iPolar (w/o tripod)

  • All metal mechanical structure
  • Attaches to a camera tripod with 3/8” or 1/4” threads
  • Payload 11 lbs (5kg) (balanced, with DEC mounting bracket, exclude CW)
  • Silent tracking for smooth camera motion, perfect for long-term exposures
  • Detachable alt-azi base with fine latitude and azimuth adjusters for easy polar alignment
  • Includes iOptron iPolarTM electronic polar scope
  • 4 tracking speed (1X, 1/2X, solar and lunar). 1X celestial tracking for imaging the sky and stars; 1/2X tracking speed for imaging both the starry night and the landscapes at the same time
  • Operation in both northern and southern hemisphere
  • Quick slew (144X) for camera framing adjustment
  • Built-in rechargeable battery for up to 20 hours of operation (20°C)
  • Built-in ST-4 autoguiding port
  • HBX port for external hand controller
  • Micro USB port for power, charging and firmware upgrade
  • Built-in shutter triggering port
  • Padded carry bag included
  • DEC mounting bracket
  • Counterweight and CW shaft
  • Vixen dovetail saddle for scope mounting
  • Optional ball heads available separately (#3305A)
  • Optional tripod (#3221)
  • Optional Go2Nova® 8408 hand controller (#8408)
  • Optional DSLR camera shutter trigger cable
  ฿26,990.00
  ฿37,990.00 ส่วนลด 29%
  ใหม่
 • เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 Mount Head in Hard Case, w/o iPolar

  เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 Mount Head in Hard Case, w/o iPolar

  CEM40 Mount Head in Hard Case, w/o iPolar

  • Unique design, Center-Balanced equatorial mount (CEM) for maximum payload and minimum mount weight
  • Idea for both visual observation and astrophotography
  • Maximum payload of 40 lbs (18 kg) with the mount weight of only 15.8 lbs (7.2 kg)
  • All metal, CNC machined with red/black anodized
  • Easy to use quick-lock gear clutches
  • Low periodic error (< ± 7 arc seconds)
  • Permanent periodic error correction (PPEC)
  • Precision stepper motor for precise GOTO and accurate tracking
  • Go2Nova® 8407+ controller with Advanced GOTONOVA® GOTO Technology with built-in heater
  • Integrated ST-4 autoguiding port
  • 32-channel Global Positioning System (GPS)
  • USB communication port
  • Cable management system
  • New, patent-pending iOptron universal saddle
  • Hard case included
  • Optional 1.5 inch heavy-duty stainless steel tripod (5kg)
  • Optional WiFi for mount control via SmartPhone/Tablet/Computer
  ฿72,990.00
  ฿94,990.00 ส่วนลด 23%

  สินค้าหมด

  ใหม่
 • เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar w/ 1.5" Tripod

  เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar w/ 1.5" Tripod

  iOptron CEM40 + iPolar w/ 1.5" Tripod

  • Unique design, Center-Balanced equatorial mount (CEM) for maximum payload and minimum mount weight
  • Idea for both visual observation and astrophotography
  • Maximum payload of 40 lbs (18 kg) with the mount weight of only 15.8 lbs (7.2 kg)
  • All metal, CNC machined with red/black anodized
  • Easy to use quick-lock gear clutches
  • Integrated iPolarTM electronic polar finder
  • Low periodic error (< ± 7 arc seconds)
  • Permanent periodic error correction (PPEC)
  • Precision stepper motor for precise GOTO and accurate tracking
  • Go2Nova® 8407+ controller with Advanced GOTONOVA® GOTO Technology with built-in heater
  • Integrated ST-4 autoguiding port
  • 32-channel Global Positioning System (GPS)
  • USB communication port
  • Cable management system
  • New, patent-pending iOptron universal saddle
  • Standard 1.5 inch heavy-duty stainless steel tripod (5kg)
  • Optional WiFi for mount control via SmartPhone/Tablet/Computer
  ฿84,990.00
  ฿110,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ 1.5" Tripod

  เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ 1.5" Tripod

  iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ 1.5" Tripod

  • Unique design, Center-Balanced equatorial mount (CEM) for maximum payload and minimum mount weight
  • Idea for both visual observation and astrophotography
  • Maximum payload of 40 lbs (18 kg) with the mount weight of only 15.8 lbs (7.2 kg)
  • All metal, CNC machined with red/black anodized
  • Easy to use quick-lock gear clutches
  • Integrated iPolarTM electronic polar finder
  • Low periodic error (< ± 7 arc seconds)
  • Permanent periodic error correction (PPEC)
  • Precision stepper motor for precise GOTO and accurate tracking
  • Go2Nova® 8407+ controller with Advanced GOTONOVA® GOTO Technology with built-in heater
  • Integrated ST-4 autoguiding port
  • 32-channel Global Positioning System (GPS)
  • USB communication port
  • Cable management system
  • New, patent-pending iOptron universal saddle
  • Standard 1.5 inch heavy-duty stainless steel tripod (5kg)
  • Optional WiFi for mount control via SmartPhone/Tablet/Computer
  ฿87,990.00
  ฿114,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar w/ LiteRock 1.75" Tripod

  เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar w/ LiteRock 1.75" Tripod

  iOptron CEM40 + iPolar w/ LiteRock 1.75" Tripod

  • Unique design, Center-Balanced equatorial mount (CEM) for maximum payload and minimum mount weight
  • Idea for both visual observation and astrophotography
  • Maximum payload of 40 lbs (18 kg) with the mount weight of only 15.8 lbs (7.2 kg)
  • All metal, CNC machined with red/black anodized
  • Easy to use quick-lock gear clutches
  • Integrated iPolarTM electronic polar finder
  • Low periodic error (< ± 7 arc seconds)
  • Permanent periodic error correction (PPEC)
  • Precision stepper motor for precise GOTO and accurate tracking
  • Go2Nova® 8407+ controller with Advanced GOTONOVA® GOTO Technology with built-in heater
  • Integrated ST-4 autoguiding port
  • 32-channel Global Positioning System (GPS)
  • USB communication port
  • Cable management system
  • New, patent-pending iOptron universal saddle
  • LiteRock 1.75 inch heavy-duty tripod
  • Optional WiFi for mount control via SmartPhone/Tablet/Computer
  ฿88,990.00
  ฿115,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ LiteRock 1.75" Tripod

  เมาท์ระบบคอมพิวเตอร์ iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ LiteRock 1.75" Tripod

  iOptron CEM40 + iPolar in Case w/ LiteRock 1.75" Tripod

  • Unique design, Center-Balanced equatorial mount (CEM) for maximum payload and minimum mount weight
  • Idea for both visual observation and astrophotography
  • Maximum payload of 40 lbs (18 kg) with the mount weight of only 15.8 lbs (7.2 kg)
  • All metal, CNC machined with red/black anodized
  • Easy to use quick-lock gear clutches
  • Integrated iPolarTM electronic polar finder
  • Low periodic error (< ± 7 arc seconds)
  • Permanent periodic error correction (PPEC)
  • Precision stepper motor for precise GOTO and accurate tracking
  • Go2Nova® 8407+ controller with Advanced GOTONOVA® GOTO Technology with built-in heater
  • Integrated ST-4 autoguiding port
  • 32-channel Global Positioning System (GPS)
  • USB communication port
  • Cable management system
  • New, patent-pending iOptron universal saddle
  • LiteRock 1.75 inch heavy-duty tripod
  • Optional WiFi for mount control via SmartPhone/Tablet/Computer
  ฿91,990.00
  ฿119,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • iOptron iStarFi Wi-Fi Adapter for CEM40/GEM45

  iOptron iStarFi Wi-Fi Adapter for CEM40/GEM45

  Now you can convert your CEM40/GEM45 mount into a wirelessly controllable one with this new the new iStarFiTM Wi-Fi adapter! With iOptron's StarFi you'll be wirelessly connected. You can wirelessly control your telescope mount with your favorite planetarium software through iOptron ASCOM driver and Commander. You can also connect the mount to your SmartPhone/Tablet to use software like Sky Safari to control your mount.

  ฿4,990.00
  ฿6,490.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • iOptron iPolar Electronics Polarscope for SkyGuider Pro

  iOptron iPolar Electronics Polarscope for SkyGuider Pro

  iOptron iPolar Electronics Polarscope for SkyGuider Pro

  Introducing iOptron iPolarTM - a high precision, easy to use electronics polarscope (e-PS).

  What makes iPolar unique?
  1. Can be easily installed inside the RA shaft on all iOptron equatorial mounts (except SmartEQ Pro).
  2. Can be used on any mounts with adapters either internally or externally.
  3. USB plug and play (no driver needed)
  4. Works globally, no need to set northern and southern hemisphere.
  5. No visible Polaris (north) or Sigma Octantis (south) necessary.
  6. No need to rotate the mount during polar align.

  iPolar is a smart electronic polarscope for everyone.

  ฿9,990.00
  ฿12,990.00 ส่วนลด 23%
  ใหม่
 • กระเป๋าอลูมิเนียม iOptron CEM25/ZEQ25 Hard Case

  กระเป๋าอลูมิเนียม iOptron CEM25/ZEQ25 Hard Case

  This Hard Case for CEM25/ZEQ25 mount protects your mount whether you're heading out for a night of observation, or when you need to store it. The case features custom-fit foam padding to hold the mount in place and cushion it from impacts. The exterior has reinforced edges on the outside to help minimize denting and damage. There are dual trigger latches to secure the lid in place, and a carry handle.

  ฿3,390.00
  ฿4,490.00 ส่วนลด 24%
  ใหม่
 • กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 10x42 Monocular 69686

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 10x42 Monocular 69686

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 10x42 Monocular 69686

  • กระทัดรัดแต่ทรงพลัง อัตราขยาย 10 เท่า ขนาดหน้ากล้อง 42 มม
  • หน้ากล้องใหญ่เพียงพอที่จะใช้งานในที่ๆแสงน้อย เช่นยามเย็น
  • มีการเคลือบเลนส์หลายชั้นทุกพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ (Fully multi-coated) ให้ภาพที่ใสสว่างคมชัด
  • ใช้เลนส์ Bak-4 ส่งผ่านลำแสงได้เต็มที่ ปราศจากการบิดเบือน (distortion) จึงให้ภาพที่สมจริง
  • ฟอกัสใกล้สุดเพียง 3.4 เมตร จึงใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกสถานที่ เช่นพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
  • มีที่ปรับสายตา Diopter adjustment ring สำหรับผู้ใช้ที่สายตาสองข้างไม่เท่ากัน 
  • หุ้มยาง (Rubberized shell) กันสะเทือนเมื่อตกหล่น (anti-shock) และเพิ่มความกระชับในการจับ ไม่หลุดมือถึงแม้มือจะเปียก
  • ส่องสบายตาด้วยที่รองเบ้าตายางสัมผัสนุ่ม (soft rubber eyecups) ที่ปรับขึ้นลงได้ (twist-up design)
  • ระยะห่างจากตา (eye relief) 18มม สามารถใช้งานโดยไม่ต้องถอดแว่นสายตา
  • มีเกรียวยึดกับขาตั้งกล้องในตัว (Monocular น้อยรุ่นมากที่จะมีให้)
  • มาพร้อมชุด Kit: ฝาปิดหน้า-หลัง สายสะพาย ผ้าเช็ดเลนส์ กระเป๋าใส่กล้อง คู่มือ
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกันนาน 2 ปี
  ฿2,290.00
  ฿3,190.00 ส่วนลด 28%
 • กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x32 Monocular 69684

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x32 Monocular 69684

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x32 Monocular 69684

  • ดีไซน์เล็กกระทัดรัด เน้นพกพา อัตราขยาย 8 เท่า ขนาดหน้ากล้อง 32 มม
  • มีการเคลือบเลนส์หลายชั้น (multi-coated) ส่งผ่านแสงได้มากขึ้น
  • ใช้เลนส์ Bak-4 ส่งผ่านลำแสงได้เต็มที่ ปราศจากการบิดเบือน (distortion) จึงให้ภาพที่คมชัดสมจริง
  • ฟอกัสใกล้สุดเพียง 2 เมตร จึงใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกสถานที่ เช่นพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
  • มีที่ปรับสายตา Diopter adjustment ring สำหรับผู้ใช้ที่สายตาสองข้างไม่เท่ากัน 
  • หุ้มยาง (Rubberized shell) กันสะเทือนเมื่อตกหล่น (anti-shock) และเพิ่มความกระชับในการจับ ไม่หลุดมือถึงแม้มือจะเปียก
  • ส่องสบายตาด้วยที่รองเบ้าตายางสัมผัสนุ่ม (soft rubber eyecups) ที่ปรับขึ้นลงได้ (twist-up design)
  • มาพร้อมชุด Kit: รวมสายสะพาย ผ้าเช็ดเลนส์ กระเป๋าใส่กล้อง
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกันนาน 2 ปี
  ฿1,890.00
  ฿2,490.00 ส่วนลด 24%
 • กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x42 Monocular 69685

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x42 Monocular 69685

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x42 Monocular 69685

  • กระทัดรัดแต่ทรงพลัง อัตราขยาย 8 เท่า ขนาดหน้ากล้อง 42 มม
  • หน้ากล้องใหญ่เพียงพอที่จะใช้งานในที่ๆแสงน้อย เช่นยามเย็น
  • มีการเคลือบเลนส์หลายชั้นทุกพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ (Fully multi-coated) ให้ภาพที่ใสสว่างคมชัด
  • ใช้เลนส์ Bak-4 ส่งผ่านลำแสงได้เต็มที่ ปราศจากการบิดเบือน (distortion) จึงให้ภาพที่สมจริง
  • ฟอกัสใกล้สุดเพียง 3 เมตร จึงใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกสถานที่ เช่นพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ
  • มีที่ปรับสายตา Diopter adjustment ring สำหรับผู้ใช้ที่สายตาสองข้างไม่เท่ากัน 
  • หุ้มยาง (Rubberized shell) กันสะเทือนเมื่อตกหล่น (anti-shock) และเพิ่มความกระชับในการจับ ไม่หลุดมือถึงแม้มือจะเปียก
  • ส่องสบายตาด้วยที่รองเบ้าตายางสัมผัสนุ่ม (soft rubber eyecups) ที่ปรับขึ้นลงได้ (twist-up design)
  • ระยะห่างจากตา (eye relief) 18มม สามารถใช้งานโดยไม่ต้องถอดแว่นสายตา
  • มีเกรียวยึดกับขาตั้งกล้องในตัว (Monocular น้อยรุ่นมากที่จะมีให้)
  • มาพร้อมชุด Kit: ฝาปิดหน้า-หลัง สายสะพาย ผ้าเช็ดเลนส์ กระเป๋าใส่กล้อง คู่มือ
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกันนาน 2 ปี
  ฿2,090.00
  ฿2,790.00 ส่วนลด 25%
 • กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x25 Monocular 49147

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x25 Monocular 49147

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Wise 8x25 Monocular 49147

  • ดีไซน์เล็กกระทัดรัด เน้นพกพา อัตราขยาย 8 เท่า ขนาดหน้ากล้อง 25 มม
  • มีการเคลือบเลนส์หลายชั้น (multi-coated) ส่งผ่านแสงได้มากขึ้น
  • ใช้เลนส์ Bak-4 ส่งผ่านลำแสงได้เต็มที่ ปราศจากการบิดเบือน (distortion) จึงให้ภาพที่คมชัดสมจริง
  • ฟอกัสใกล้สุดเพียง 30ซม (1 ฟุต) จึงใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกสถานที่
  • มีที่ปรับสายตา Diopter adjustment ring สำหรับผู้ใช้ที่สายตาสองข้างไม่เท่ากัน 
  • หุ้มยาง (Rubberized shell) เพิ่มความกระชับในการจับ ไม่หลุดมือถึงแม้มือจะเปียก
  • ส่องสบายตาด้วยที่รองเบ้าตายางสัมผัสนุ่ม (soft rubber eyecups) ที่ปรับขึ้นลงได้ (twist-up design)
  • มีเกรียวยึดกับขาตั้งกล้องในตัว (Monocular น้อยรุ่นมากที่จะมีให้)
  • มาพร้อมชุด Kit: รวมสายสะพาย ผ้าเช็ดเลนส์ กระเป๋าใส่กล้อง
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกันนาน 2 ปี
  ฿1,790.00
  ฿3,290.00 ส่วนลด 46%
 • กล้องส่องทางไกล Levenhuk Rainbow 8x25 Amethyst Monocular 72599 สีม่วง

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Rainbow 8x25 Amethyst Monocular 72599 สีม่วง

  กล้องส่องทางไกล Levenhuk Rainbow 8x25 Amethyst Monocular 72599 สีม่วง

  • ดีไซน์เล็กกระทัดรัด เน้นพกพา สีสันสดใส เคลือบเงาอย่างดี มีให้เลือก 5 สี
  • อัตราขยาย 8 เท่า ขนาดหน้ากล้อง 25 มม
  • มีการเคลือบเลนส์หลายชั้นสำหรับทุกพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ (Fully multi-coated) ส่งผ่านแสงได้มากขึ้น
  • ภาพมุมกว้าง (Wide field of view @ 8.2°) เหมาะกับการส่องเส้นขอบฟ้าหรือทะเล และวัตถุที่เคลื่อนไหว
  • ฟอกัสใกล้สุดเพียง 3 เมตร จึงใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกสถานที่
  • น้ำหนักเพียง 100กรัม ขนาดเล็ก ใส่เข้ากระเป๋ากางเกงส่วนใหญ่ได้สบาย
  • แหวนฟอกัสแบบ textured focusing wheel จึงง่ายต่อการหมุน 
  • บอดี้ทำด้วยพลาสติกที่เหนียวและแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน
  • มาพร้อมชุด Kit: รวมผ้าเช็ดเลนส์ และกระเป๋าใส่กล้องแล้ว
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกันนาน 2 ปี
  ฿1,090.00
  ฿1,690.00 ส่วนลด 36%

รีวิว


As absolutely beginners in stargazing my daughter and I find this 32mm eyepiece very valuable for the eyepiece collection. We have a 10, 15 and 25mm and a barlov already and it was time to look a bit wider in the sky. The GSO 32 does the job well. And as always the good service from Thaiexcite is appreciated.
Cattia & Claus
Oct 13, 2017

ผู้ผลิต