เงื่อนไขการใช้บริการ

ThaiExcite ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถึงแม้ว่า ThaiExcite จะไม่มีบริการทางด้านช่างเทคนิค แต่ยินดีให้คำปรึกษาด้านสินค้าและบริการ

สินค้าเกือบทุกชิ้นที่มีการบกพร่องสามารถคืนและเปลี่ยนได้ภายใน 10 วันหลังวันที่ในใบ Invoice (นอกเสียจากว่ามีการระบุที่หน้าแสดง
รายละเอียดสินค้าว่าไม่รับคืน) กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "ระเบียบการคืน / เปลี่ยนสินค้า"

การรับสินค้าที่จัดส่งจาก ThaiExcite ถือว่าท่าน หรือ ลูกค้า ตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
ของ ThaiExcite และเงื่อนไขการใช้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น
ก่อนทำรายการสั่งซื้อ หรือรับสินค้าจากทาง ThaiExcite กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อย่างละเอียด

ThaiExcite สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบุคคลใด บุคคลหนึ่ง


ราคาสินค้า

ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายละเอียด และรูปภาพสินค้า

ThaiExcite พยายามที่จะให้รายละเอียดและรูปสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่อาจมีกรณีที่รูปภาพที่แสดงอาจคลาดเคลื่อน
ไปจากสินค้าจริง กรุณาเช็คกับเวบไซต์ผู้ผลิตสินค้า สำหรับรูปภาพ และรายละเอียดสินค้านั้นๆการไม่นำสินค้าที่ใช้แล้วหรือสินค้า demo มาจำหน่าย

สินค้าทุกชิ้นที่ระบุว่าเป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปกติหรือเวอชั่น refurbished ก็ตาม
จะไม่ถูกนำไปใช้หรือทดลองแล้วมาจำหน่ายให้ลูกค้าเป็นของใหม่

ถ้าสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าคืน หรือสินค้า demo หรือสินค้าที่ถูกใช้แล้ว ThaiExcite จะลงรายละเอียดอย่างชัดเจน
เพื่อให้ลูกค้าทราบในหน้ารายละเอียดสินค้าระเบียบการคืน / เปลี่ยนสินค้า

ThaiExcite รับคืนสินค้าที่เกิดจากข้อผิดผลาดทางการผลิต การขนส่ง หรือในกรณีที่ส่งสินค้าผิดให้กับลูกค้าเท่านั้น
และการคืนจะต้องทำภายใน 10 วันหลังการขาย (เริ่มนับจากวันที่ในใบ Invoice) โดยสามารถเลือกให้ ThaiExcite
ส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ หรือลูกค้าจะรับเป็น credit เพื่อซื้อสินค้าอื่นๆในเว็บต่อไป ลูกค้าสามารถทำเรื่องคืนสินค้า
ด้วยวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1. ส่ง Email มาที่ [email protected] เพื่อขอคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยระบุสาเหตุของการคืนหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

วิธีที่ 2. สร้างใบขอคืนสินค้า (RMA) ผ่านระบบเวปของทางร้านด้วยตัวเอง

  ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ (sign in) ของเว็บไซท์
  ขั้นตอนที่ 2: เข้าไปที่หน้า บัญชีของฉัน | คำสั่งซื้อ
  ขั้นตอนที่ 3: กดเลือก "วันที่ทั้งหมด" แล้วกดปุ่ม "ค้นหา", แล้วคลิ๊กที่หมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการคืนสินค้า
  ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม "สร้างคำขอคืนสินค้า" และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการคืน

เมื่อได้รับคำขอคืนแล้ว ทางร้านจะส่งอีเมลเพื่ออนุญาตคืนสินค้า พร้อมที่อยู่การจัดส่งสินค้าคืนภายใน 1 วันทำการ

ในกรณีที่ลูกค้ามีการขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 10 วันหลังสั่งซื้อเนื่องจากเหตุผลข้างต้น ThaiExcite จะเปลี่ยนสินค้าใหม่
ให้ลูกค้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ยังมีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางการผลิต ThaiExcite
จะทำเรื่องเคลมสินค้าภายใต้การรับประกันของสินค้านั้นๆ ไม่ว่าสินค้านั้นจะสั่งซื้อมาแล้วภายใน 10 วันหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ: สินค้าที่ส่งคืนมาจะต้องมีองค์ประกอบของ package เหมือนตอนออกจากทางร้าน (กล่อง อุปกรณ์และคู่มือต้อง
ครบถ้วน)  ส่วน serial number ของสินค้าจะต้องเหมือนกับหมายเลขในฐานข้อมูลของทาง ThaiExcite และสินค้าที่ส่งคืน
มีปัญหาตรงกับที่ลูกค้าระบุ  มิฉะนั้น ThaiExcite ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้านั้นๆ

 

การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับคืนสินค้าและการรับประกันสินค้าสามารถดูรายละเอียดได้จาก: http://www.thaiexcite.com/warranty.htmlเวลาในการทำรายการ

หลังจากทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งโอนชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง ThaiExcite จะตรวจสอบยอดโอนชำระ
กับทางธนาคาร พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าเพื่อทำการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งต่อไป โดยจะใช้เวลาในการทำรายการภายใน
1 วัน  ในทุกขั้นตอน ThaiExcite จะแจ้งสถานะของใบสั่งซื้อของท่านทางอีเมล์  กรุณาเช็คอีเมล์ของท่านหรือเข้าสู่ระบบ
ของเราเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรีวิวสินค้า

ThaiExcite จะทำการตรวจสอบรีวิวสินค้าเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำแนะนำนั้น จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม ThaiExcite
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความใดๆ เพื่อความเหมาะสมข้อตกลงอื่นๆ

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ความรับผิดชอบสูงสุดของ ThaiExcite จะจำกัดแต่เพียงค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระจริงเท่านั้น ThaiExcite
จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

รีวิว


A great product that saves time. Not having it will not prevent you from having the best viewing ever but it will take a bit more of your time to setup your telescope in the field. If you have cash in reserve and looking for something to buy to enhance your hobby then go for it as it is a great enhancement to your telescope if compatible.
Yves E. Nicol
Apr 6, 2018

ผู้ผลิต