เงื่อนไขการใช้บริการ

ThaiExcite ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถึงแม้ว่า ThaiExcite จะไม่มีบริการทางด้านช่างเทคนิค แต่ยินดีให้คำปรึกษาด้านสินค้าและบริการ

สินค้าเกือบทุกชิ้นที่มีการบกพร่องสามารถคืนและเปลี่ยนได้ภายใน 10 วันหลังวันที่ในใบ Invoice (นอกเสียจากว่ามีการระบุที่หน้าแสดง
รายละเอียดสินค้าว่าไม่รับคืน) กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "ระเบียบการคืน / เปลี่ยนสินค้า"

การรับสินค้าที่จัดส่งจาก ThaiExcite ถือว่าท่าน หรือ ลูกค้า ตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
ของ ThaiExcite และเงื่อนไขการใช้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น
ก่อนทำรายการสั่งซื้อ หรือรับสินค้าจากทาง ThaiExcite กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อย่างละเอียด

ThaiExcite สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบุคคลใด บุคคลหนึ่ง


ราคาสินค้า

ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายละเอียด และรูปภาพสินค้า

ThaiExcite พยายามที่จะให้รายละเอียดและรูปสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่อาจมีกรณีที่รูปภาพที่แสดงอาจคลาดเคลื่อน
ไปจากสินค้าจริง กรุณาเช็คกับเวบไซต์ผู้ผลิตสินค้า สำหรับรูปภาพ และรายละเอียดสินค้านั้นๆการไม่นำสินค้าที่ใช้แล้วหรือสินค้า demo มาจำหน่าย

สินค้าทุกชิ้นที่ระบุว่าเป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปกติหรือเวอชั่น refurbished ก็ตาม
จะไม่ถูกนำไปใช้หรือทดลองแล้วมาจำหน่ายให้ลูกค้าเป็นของใหม่

ถ้าสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าคืน หรือสินค้า demo หรือสินค้าที่ถูกใช้แล้ว ThaiExcite จะลงรายละเอียดอย่างชัดเจน
เพื่อให้ลูกค้าทราบในหน้ารายละเอียดสินค้าระเบียบการคืน / เปลี่ยนสินค้า

ThaiExcite รับคืนสินค้าที่เกิดจากข้อผิดผลาดทางการผลิต การขนส่ง หรือในกรณีที่ส่งสินค้าผิดให้กับลูกค้าเท่านั้น
และการคืนจะต้องทำภายใน 10 วันหลังการขาย (เริ่มนับจากวันที่ในใบ Invoice) โดยสามารถเลือกให้ ThaiExcite
ส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ หรือลูกค้าจะรับเป็น credit เพื่อซื้อสินค้าอื่นๆในเว็บต่อไป ลูกค้าสามารถทำเรื่องคืนสินค้า
ด้วยวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1. ส่ง Email มาที่ [email protected] เพื่อขอคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยระบุสาเหตุของการคืนหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

วิธีที่ 2. สร้างใบขอคืนสินค้า (RMA) ผ่านระบบเวปของทางร้านด้วยตัวเอง

  ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ (sign in) ของเว็บไซท์
  ขั้นตอนที่ 2: เข้าไปที่หน้า บัญชีของฉัน | คำสั่งซื้อ
  ขั้นตอนที่ 3: กดเลือก "วันที่ทั้งหมด" แล้วกดปุ่ม "ค้นหา", แล้วคลิ๊กที่หมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการคืนสินค้า
  ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม "สร้างคำขอคืนสินค้า" และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการคืน

เมื่อได้รับคำขอคืนแล้ว ทางร้านจะส่งอีเมลเพื่ออนุญาตคืนสินค้า พร้อมที่อยู่การจัดส่งสินค้าคืนภายใน 1 วันทำการ

ในกรณีที่ลูกค้ามีการขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 10 วันหลังสั่งซื้อเนื่องจากเหตุผลข้างต้น ThaiExcite จะเปลี่ยนสินค้าใหม่
ให้ลูกค้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ยังมีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางการผลิต ThaiExcite
จะทำเรื่องเคลมสินค้าภายใต้การรับประกันของสินค้านั้นๆ ไม่ว่าสินค้านั้นจะสั่งซื้อมาแล้วภายใน 10 วันหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ: สินค้าที่ส่งคืนมาจะต้องมีองค์ประกอบของ package เหมือนตอนออกจากทางร้าน (กล่อง อุปกรณ์และคู่มือต้อง
ครบถ้วน)  ส่วน serial number ของสินค้าจะต้องเหมือนกับหมายเลขในฐานข้อมูลของทาง ThaiExcite และสินค้าที่ส่งคืน
มีปัญหาตรงกับที่ลูกค้าระบุ  มิฉะนั้น ThaiExcite ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้านั้นๆ

 

การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับคืนสินค้าและการรับประกันสินค้าสามารถดูรายละเอียดได้จาก: http://www.thaiexcite.com/warranty.htmlเวลาในการทำรายการ

หลังจากทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งโอนชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง ThaiExcite จะตรวจสอบยอดโอนชำระ
กับทางธนาคาร พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าเพื่อทำการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งต่อไป โดยจะใช้เวลาในการทำรายการภายใน
1 วัน  ในทุกขั้นตอน ThaiExcite จะแจ้งสถานะของใบสั่งซื้อของท่านทางอีเมล์  กรุณาเช็คอีเมล์ของท่านหรือเข้าสู่ระบบ
ของเราเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรีวิวสินค้า

ThaiExcite จะทำการตรวจสอบรีวิวสินค้าเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำแนะนำนั้น จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม ThaiExcite
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความใดๆ เพื่อความเหมาะสมข้อตกลงอื่นๆ

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ความรับผิดชอบสูงสุดของ ThaiExcite จะจำกัดแต่เพียงค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระจริงเท่านั้น ThaiExcite
จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

ผู้ผลิต