กล้องดูดาว

รีวิว


ลังเลอยู่ตั้งนานว่าจะปรับปริซึมดีไหมจนในที่สุดก็ตัดสินใจปรับ หลังจากปรับแล้วภาพที่เคยเหลื่อมกันอยู่เล็กน้อย ตอนนี้เห็นเป็นภาพเดียวกันแล้วครับ ตอนนี้เป็นกล้องที่สุดยอด มาก ๆ ๆ ๆ ๆ เลย
วิทยา โพธิ์รุณ
Mar 22, 2016

ผู้ผลิต