นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ThaiExcite มีนโยบายที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในขณะ ที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ThaiExcite
มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ ThaiExcite เก็บรวมรวมไว้

ThaiExcite จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของเรา เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้ เช่นข้อมูลที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเป็นต้น


ข้อ 2 "คุกกี้" (Cookies) คืออะไร?

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมแล้ว ThaiExcite ยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) 
คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้
ThaiExcite สามารถทราบเมื่อท่านเข้ามา เยี่ยมเยียนเว็บไซด์ของเรา
 

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไป ThaiExcite จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้
ThaiExcite อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเป็นกรณีจำเป็นเท่านั้น (เช่นในกรณีที่มีการทำผิดกฏหมาย
และต้องนำข้อมูลผู้กระทำผิดมาใช้ในการแจ้งความ เป็นต้น)


ข้อ 4 บริการ Tell-A-Friend หรือ "บอกแนะนำเพื่อน" คืออะไร

บริการ Tell-A-Friend เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเว็บไซด์ที่สนับสนุนให้เพื่อนของสมาชิกของ ThaiExcite สามารถ
เข้าเยี่ยมชม เว็บเพจของบริษัทได้ หากท่านพบว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ และต้องการจะแจ้งให้เพื่อนของท่านทราบข้อมูล
ดังกล่าว ท่านต้องใส่ข้อมูลชื่อ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคของเพื่อนท่าน บริการนี้จะส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 ข้อความ
เท่านั้น โดยท่านรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของ ThaiExcite
แต่อย่างใด
 

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

ThaiExcite อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท หาก
ท่านได้จดทะเบียนที่จะรับ Newsletter จากทางเว็บไซท์ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้
ตลอดเวลา


ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ ThaiExcite เราจะไม่ให้เช่า หรือขาย
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่านอย่างเด็ดขาด


ข้อ 7 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วน
บุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ ThaiExcite เราขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

ThaiExcite อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลา การใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน
ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 

รีวิว


ซื้อ Kindle ไปจากเว็บนี้ ส่งของดีมากครับ เร็ว อยากให้เพิ่มสินค้าของเล่นแปลกๆบ้างครับ
Sitichai Kaewjinda
Oct 9, 2014

ผู้ผลิต