ฟิลเตอร์สีดูดาวเคราะห์

GSO Celestron Color Filters 1.25" 2" กล้องดูดาว

ฟิลเตอร์สี มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยสังเกตดวงจันทร์และดาวเคราะห์ได้ดีขึ้น ผลของการใช้ฟิลเตอร์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะ(ความนิ่ง)ของชั้นบรรยกาศ  ขนาดของกล้องดูดาว ประสบการณ์ของผู้ใช้ ดาวเคราะห์ที่สังเกต/ถ่ายภาพอยู่ เป็นต้น การเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่ตรงกับความต้องการจะสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่นการเห็นหลุมบนพื้นหลุมของ Clavius บนดวงจันทร์ การมองเห็นรอยหมุน 5-6 รอยในแถบเมฆของดาวพฤหัส การเห็นวงแหวน Crepe ring ชั้นในของดาวเสาร์ ความแตกต่างระหว่างการได้เห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่นั้น ฟิลเตอร์สีสามารถช่วยคุณได้!

 

วิธีเลือกฟิลเตอร์สีให้เหมาะกับการใช้งาน

ฟิลเตอร์แต่ละสีจะกรองแสงบางช่วงออก เพื่อให้เห็นแสงที่เหลือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฟิลเตอร์สีเดียวกันที่ความเข้มต่างกันจะให้ผลที่คล้ายกัน โดยที่ฟิลเตอร์สีเข็มจะให้ความเด่นชัดของภาพ (contrast) ที่สูงกว่า แต่ภาพที่ได้โดยรวมจะมืดลง ผู้ใช้จึงควรเลือกฟิลเตอร์สีอ่อนสำหรับกล้องขนาดเล็ก และเลือกฟิลเตอร์สีเข้มกับกล้องขนาดใหญ่เท่านั้น คุณสมบัติของฟิลเตอร์แต่ละสีสามารถดูได้จากรายละเอียดสินคาแต่ละรุ่น

 

พิเศษวันนี้..

ลดทันที 10% เมื่อซื้อฟิลเตอร์สี GSO สีใดก็ได้ 2 ชิ้น
ลดทันที 15% เมื่อซื้อฟิลเตอร์ GSO สีใดก็ได้ 3 ชิ้น
ลดทันที 20% เมื่อซื้อฟิลเตอร์ GSO สีใดก็ได้ 4 ชิ้นขึ้นไป
(ระบบจะลดให้อัตโนมัติเมื่อใส่สินค้าเข้ารถเข็น)

 

Special Offer!

10% Instant discount when you buy any 2 GSO color filters
15% Instant discount when you buy any 3 GSO color filters
20% Instant discount when you buy any 4 (or more) GSO color filters
(Discount automatically apply when you add items to your shopping cart)

 

 

GSO 1.25" Filters

GSO 1.25" Filters

20 รายการ

GSO 2" Filters

GSO 2" Filters

7 รายการ

Celestron 1.25" filters

Celestron 1.25" filters

1 รายการ

ผู้ผลิต