Adapter ต่อกล้องถ่ายรูป

สินค้า


 • ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  • สำหรับต่อ webcam ที่มีเกลียว 12mm ส่วนใหญ่
  • Barrel ขนาด 1.25" สำหรับต่อเข้ากับ eyepiece holder ของกล้องดูดาวมาตรฐาน
  • เหมาะสำหรับ Logitech Quickcam B/W, Quickcam Express, Quickcam VC, Quickcam Pro, Quickcam Pro 3000, 3Com Home Connect
  ฿475.00
   
 • ตัวแปลง GSO 2" (M48) Parfocal locking ring (สำหรับอุปกรณ์กล้องดูดาว 2" มาตรฐาน)

  ตัวแปลง GSO 2" (M48) Parfocal locking ring (สำหรับอุปกรณ์กล้องดูดาว 2" มาตรฐาน)

  ตัวแปลง GSO 2" Parfocal locking ring (ช่วยตั้งให้ eyepiece ให้มีจุดฟอกัสเดียวกันเวลาสลับใช้งาน)

  • ด้านนึงเป็นเกลียว 2" ที่สามารถต่อเข้ากับด้านล่างของ eyepiece ขนาด 2" ได้ โดยมีแหวนล๊อตระยะของเกลียวที่ต้องการ
  • อีกด้านนึงมีเกลียว 2" ที่สามารถขันฟิลเตอร์ 2" มาตรฐานได้
  • ใช้เป็น parfocal ring ติดที่ eyepiece หรือกล้อง CCD เพื่อมีจุด focus เดียวกันจะได้ไม่ต้องฟอกัสเพิ่มเวลาสสับใช้งาน สะดวกเวลาใช้ถ่ายภาพโดยใช้ eyepiece ช่วยฟอกัสก่อนถ่าย
  • มามารถนำมาใช้เป็น spacer บางๆ ระหว่างอุปกรณ์กล้องดูดาวขนาด 2" เช่น ระหว่าง eyepiece, diagonal, barlow หรือ focuser เป็นต้น
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • ผลิตในประเทศไต้หวัน
  ฿475.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  • วิธีต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับกล้องดูดาวที่ได้ผล ในราคาประหยัด
  • ใช้ต่อระหว่างกล้องหักเห กล้องสะท้อน ที่รองรับ eyepiece ขนาด 1.25" (ผ่าน diagonal, focuser, eyepiece holder 1.25")
  • GSO 1.25" Universal T-adapter ปลายนึงต่อเข้ากับ T-ring ของกล้องถ่ายรูป (แยกขายต่างหาก) และอีกปลายนึงใส่เข้า eyepiece holder เปลี่ยนกล้องถ่ายรูปกลายเป็น eyepiece ชิ้นใหญ่ขิ้นนึง โปรดดูรูปด้านล่าง
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • มีเกลียวรองรับฟิลเตอร์ 1.25" ได้
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไป
  ฿499.00
   
 • ตัวแปลง iOptron Camera to Telescope Adaptor

  ตัวแปลง iOptron Camera to Telescope Adaptor

  Features

  • Telescope Adaptation - 1.25" barrel, threaded for 1.25" filters
  • Camera Adaptation - C Mount Male Thread (UNC 1"-32)
  • the adapter is made of metal
  ฿599.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

   T-Adapters connection
  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป four-thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป four-thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Four-Thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องโดยตรง (นอกจากกล้องที่มีเกลียว T ในตัวมาให้แล้ว) จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน
  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount 

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องโดยตรง (นอกจากกล้องที่มีเกลียว T ในตัวมาให้แล้ว) จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน
  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

   

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

   

  T-Adapters connection
  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

   

  This T-Rings couples your Pentax 35mm camera body to a T-Adapter, Radial Guider or Tele-Extender. This accessory is required if you want to do any type of photography through a telescope or spotting scope.

   

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter (สำหรับใช้ eyepiece ขนาด 1.25" ใน Diagonal/ฟอกัสเซอร์ ขนาด 2") พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  • สำหรับใช้ eyepiece ขนาด 1.25" ใน Eyepiece holder / Diagonal / ฟอกัสเซอร์ ขนาด 2"
  • ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มีเกลียวสำหรับรองรับฟิลเตอร์ 2" มาตรฐาน
  • มี compression ring สำหรับยึด eyepiece ได้แน่นขึ้นและป้องกัน eyepiece เป็นรอย
  • พร้อมเกลียว T (T-thread) สำหรับต่อกล้องถ่ายรูปผ่าน T-ring (แยกจำหน่าย)
  • ผลิตในไต้หวัน
  ฿999.00
   
 • ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  • วิธีต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับกล้องดูดาวที่ไดผล ในราคาประหยัด
  • ใช้ต่อระหว่างกล้องหักเห กล้องสะท้อนที่รองรับ eyepiece ขนาด 2" (ต่อเข้ากับ eyepiece holder / diagonal / focuser ขนาด 2")
  • GSO 2" Universal T-adapter ปลายนึงต่อเข้ากับ T-ring ของกล้องถ่ายรูป (แยกขายต่างหาก) และอีกปลายนึงใส่เข้า eyepiece holder เปลี่อนกล้องถ่ายรูปกลายเป็น eyepiece ชิ้นใหญ่ขิ้นนึง โปรดดูรูปด้านล่าง
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • มีเกลียวรองรับฟิลเตอร์ 2" ได้
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไปได้ด้วย
  • ผลิตในประเทศไต้หวัน
  ฿999.00
   
 • ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter + เพิ่มระยะลำกล้อง 40mm (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter + เพิ่มระยะลำกล้อง 40mm (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter + เพิ่มระยะลำกล้อง 40mm (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  • วิธีต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับกล้องดูดาวที่ไดผล ในราคาประหยัด
  • ใช้ต่อระหว่างกล้องหักเห กล้องสะท้อนที่รองรับ eyepiece ขนาด 2" (ต่อเข้ากับ eyepiece holder / diagonal / focuser ขนาด 2")
  • เพิ่มระยะลำกล้องอีก 40mm สำหรับกล้องดูดาวบางรุ่นที่ไม่สามารถฟอกัสได้เวลาใช้ T-Adapter ทั่วไป
  • GSO 2" Universal T-adapter ปลายนึงต่อเข้ากับ T-ring ของกล้องถ่ายรูป (แยกขายต่างหาก) และอีกปลายนึงใส่เข้า eyepiece holder เปลี่ยนกล้องถ่ายรูปกลายเป็น eyepiece 2" ชิ้นใหญ่ขิ้นนึง โปรดดูวิธีต่อด้านล่าง
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างละเอียดแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไปได้ด้วย
  • ความยาวทั้งหมด 80mm; ความยาวที่เพิ่มขึ้นหลังติดตั้ง 40mm ; มีเกลียวรองรับฟิลเตอร์ 2" ได้
  • ผลิตในประเทศไต้หวัน
  ฿1,195.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"

  ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"

  ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"

  • ใช้ต่อระหว่างกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron เพื่อใช้เป็นเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
  • เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไป
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่เปิดหน้ากล้องระยะสั้นได้ดี (ดวงจันทร์และดาวเคราะห์)

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-Adapter แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-ring ที่ใช้กับกล้องยี่ห้อนั้นเพื่อต่อเข้ากับ T-Adapter อีกทีนึง จึงจะใช้ต่อกับกล้อง Celestron ของท่านได้ (กรุณาดูภาพด้านล่าง)

  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน

  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿1,290.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93635-A สำหรับ NexStar 4, C90, C130

  ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93635-A สำหรับ NexStar 4, C90, C130

  ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93635-A สำหรับ NexStar 4, C90, C130

  • ใช้ต่อระหว่างกล้อง Nexstar 4, C90, C130 เพื่อใช้เป็นเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
  • เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไป
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่เปิดหน้ากล้องระยะสั้นได้ดี (ดวงจันทร์และดาวเคราะห์)

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-Adapter แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-ring ที่ใช้กับกล้องยี่ห้อนั้นเพื่อต่อเข้ากับ T-Adapter อีกทีนึง จึงจะใช้ต่อกับกล้อง Celestron ของท่านได้ (กรุณาดูภาพด้านล่าง)

  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน

  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿1,290.00
   
 • ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล  กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  • สามารถยึดกล้องมือถือทุกรุ่นให้นิ่งอยู่กับที่หลังเลนส์ใกล้ตา (eyepiece) เพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอที่มองเห็นได้จากเลนส์ใกล้ตา ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายผ่านกล้องดูดาวหรือกล้องจุลทรรศน์ที่พื้นฐานและง่ายที่สุด (afocal photography)
  • ใช้ได้กับกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์
  • การออกแบบเป็นแบบ Universal จึงใช้ได้กับมือถือทั่วไปที่มีขนาดความกว้าง 53mm - 102mm (2.1"-4")
  • ที่จับ eyepiece มียางรองรับ จึงป้องกันการทำให้ eyepiece ถลอก
  • เลนส์มือถือไม่จำเป็นต้องอยู่กลางมือถือ สามารถอยู่ชิดขอบใดขอบหนึ่งได้ เพราะโครงยึดสามารถหมุนให้ปรับตำแหน่งเลนส์ให้ตรงกับ eyepiece ได้
  • Shipping weight: 0.4 lb (0.165 kg)
  • Package size (LxWxH): 7.1×4.1×2.0 in (18×10.5×5 cm)
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกัน 6 เดือน
  ฿1,290.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" Fixed Universal Prime Focus / Eyepiece Projection Camera Adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวแบบหักเหและสะท้อน)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Fixed Universal Prime Focus / Eyepiece Projection Camera Adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวแบบหักเหและสะท้อน)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Fixed Universal Prime Focus / Eyepiece Projection Camera Adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวแบบหักเหและสะท้อน)

  • อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพดาราศาสตร์แบบ eyepiece projection หรือ prime focus ด้วยกล้องดูดาวผสมแบบ หักเห/สะท้อนร่วมกับ DSLR
  • ไม่เหมาะใช้งานกับกล้องผสม เนื่องจากการต่อกับกล้องดูดาวในลักษณะนี้ (ต่อหมือน eyepiece) อาจไม่แน่นพอที่จะรับน้ำหนักของอุปกรณ์
  • เพียงเปลี่ยน eyepiece เพื่อให้ได้อัตราขยายที่ต้องการ (เมื่อถ่ายภาพแบบเทคนิค eyepiece projection)
  • สำหรับถ่ายภาพแบบ Prime Focus: ต่อปลายด้านเล็กเข้ากับ eyepiece holder ของกล้องดูดาว ต่ออีกปลายนึงกับกล้อง DSLR ผ่านเกลียวของ T-ring ไม่จำเป็นต้องใส่ eyepiece
  • สำหรับถ่ายภาพแบบ Eyepiece Projection: ถอด nosepiece ออกแล้วใส่ eyepiece ลงไปใ tube แล้วขัน thrumscrew ให้ eyepiece อยู่กับที่ ต่อปลายด้านเล็กเข้ากับ eyepiece holder ของกล้องดูดาว ต่ออีกปลายนึงกับกล้อง DSLR ผ่านเกลียวของ T-ring
  • รองรับการใส่ filter ขนาด 1.25" ได้
  • ผลิตจากประเทศไต้หวัน กลึงด้วยความแม่นยำ แข็งแรงทนทาน
  • ไม่รวม T-ring (ซึ่งควรใช้รุ่นที่เข้ากับยี่ห้อกล้องถ่ายรูป ThaiExcite มีแยกจำหน่าย)
  • หมายเหตุ: Eyepiece ที่เหมาะสมสำหรับใช้งานควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่เกิน 31mm
  ฿1,490.00
   

  สินค้าหมด

 • Celestron Universal Piggyback Mount 93609 สำหรับยึดกล้องถ่ายรูปบนกล้องดูดาว Celestron Schmidt-Cassegrain ทุกรุ่น

  Celestron Universal Piggyback Mount 93609 สำหรับยึดกล้องถ่ายรูปบนกล้องดูดาว Celestron Schmidt-Cassegrain ทุกรุ่น

  Celestron Universal Piggyback Mount 93609 สำหรับยึดกล้องถ่ายรูปบนกล้องดูดาว Celestron Schmidt-Cassegrain ทุกรุ่น

  • ใช้เพื่อยึดกล้องถ่ายรูปมาตรฐานพร้อมเลนส์ไว้บนกล้องดูดาวแบบ Schmidt-Cassegrain ของ Celestron เพื่ออาศัยการเคลื่อนที่ของกล้องดูดาวที่ติดตามวัตถุ ช่วยให้สามารถเปิดหน้ากล้องได้นานกว่าการถ่ายบนขาตั้งธรรมดาทั่วไป
  • ใช้เกลียวขาตั้งมาตรฐาน
  • สามารถใช้ติด Star Pointer ได้
  • ยึดเข้ากับส่วนด้านหลังของกล้อง NexStar 5, 6, 8 SE ได้
  ฿1,499.00
   
 • GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น

  GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น

  GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น

  • ใช้เพิ่มกำลังขยายของ eyepiece เป็น 2 เท่า (30x กลายเป็น 60x, 90x เป็น 180x เป็นต้น)
  • เสมือนการเพิ่มจำนวน eyepiece ที่มีอยู่เป็น 2 เท่า ด้วยวิธีที่ประหยัดมากที่สุด
  • ใช้งานได้กับกล้องดูดาวที่มีขนาด focusor 1.25" มาตรฐานทุกรุ่น
  • เลนส์เคลือบแบบ Fully Multi-coated (ทุกพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ) ขอบเลนส์เคลือบสารสีดำเพื่อลดแสงสะท้อนและเพิ่ม contrast
  • Body ผลิตแบบ CNC คุณภาพสูง และมีเกลียวสำหรับรองรับฟิลเตอร์ 1.25" มาตรฐาน
  • น้ำหนัก 103g ผลิตในไต้หวัน
  • ประกัน 1 ปี
  • ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้เป็น T-adapter เพื่อต่อกล้อง DSLR ได้ (ต้องใช้ร่วมกับ T-ring ที่ใช้ได้กับกล้องยี่ห้อของคุณ) โดยการถอดเลนส์ที่ปลายออก (สำหรับกล้องผสมหรือหักเห) หรือคงไว้สำหรับกล้องสะท้อน สามารถดูวิธีการใช้งานด้านล่าง
  • ความสามารถพิเศษ 2: สามารถถอดเลนส์ออกจาก Barlow Tube เพื่อนำเลนส์ไปต่อ eyepiece โดยตรง จะได้อัตราขยายประมาณ 1.5x และลดน้ำหนักและความยาว (low-profile) ของอุปกรณ์โดยรวม
  • ความสามารถพิเศษ 3: สามารถนำ Barlow Tube มาใช้เป็น extension tube ได้ เพื่อแก้ปัญหา back focus ของกล้องบางรุ่น หรือเพื่อลดระยะฟอกัสที่ใกล้ที่สุดของกล้องดูดาวเวลานำมาใช้ส่องภาคพื้นดิน

   

  ฿1,690.00
   
 • Orion Standard Tele-Extender 1.25" สำหรับกล้องดูดาวแบบ SCT เพื่อใช้กับ DSLR (รองรับการถ่ายรูปแบบ prime focus และ eyepiece projection) 05125

  Orion Standard Tele-Extender 1.25" สำหรับกล้องดูดาวแบบ SCT เพื่อใช้กับ DSLR (รองรับการถ่ายรูปแบบ prime focus และ eyepiece projection) 05125

  Orion Standard Tele-Extender 1.25" สำหรับกล้องดูดาวแบบ SCT เพื่อใช้กับ DSLR (รองรับการถ่ายรูปแบบ prime focus และ eyepiece projection) 05125

  • อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการถ่านภาพดาราศาสตร์แบบ eyepiece projection ด้วยกล้องดูดาวผสมแบบ Schmidt-Cassegrain และ DSLR
  • ปลายหนึ่งต่อเข้ากับ Schmidt-Cassegrain visual back (ครอบ eyepiece ขนาด 1.25") และปลายนึงต่อกับกล้อง DSLR ผ่านเกลียวของ T-ring
  • ให้อัตราขยายที่คงที่ (ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดอัตราขยาย จะต้องเปลี่ยน eyepiece ที่ใช้)
  • ออกแบบสำหรับใช้ร่วมกับกล้องดูดาว Schmidt-Cassegrain ของ Celestron และ Meade ส่วนใหญ่
  ฿1,695.00
   

รีวิว


ขนาดไม่ใหญ่เกินไป พกพาไปที่ต่างๆได้ง่าย(มีกระเป๋าให้) ภาพคมชัดดีครับ สมใจเลย จริงๆถ้าทางOrionเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเป็นแบบเป้จะดีมาก และขยายขนาดกระเป๋าให้ใหญ่กว่านี้ก็ดีครับ เผื่อรองรับอุปกรณ์อื่นๆที่จะเสริมมาในอนาคต
นรินทร์ นันทศรี
Jan 28, 2015

ผู้ผลิต

สินค้าขายดี

ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"
ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"
฿1,290.00
ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR
ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR
฿899.00
ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR
ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR
฿899.00
ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว
ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว
฿899.00
GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น
GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น
฿1,690.00
ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)
ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)
฿499.00
ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)
ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)
฿999.00
ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766
ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766
฿1,290.00