Adapter ต่อกล้องถ่ายรูป

สินค้า


 • William Optics 48 mm (female) to 42mm (male) thread Adapter

  William Optics 48 mm (female) to 42mm (male) thread Adapter

  William Optics 48 mm (female) to 42mm (male) thread Adapter

  Thickness: 7.2mm

  ฿390.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  ตัวแปลง GSO 1.25" Webcam adapter

  • สำหรับต่อ webcam ที่มีเกลียว 12mm ส่วนใหญ่
  • Barrel ขนาด 1.25" สำหรับต่อเข้ากับ eyepiece holder ของกล้องดูดาวมาตรฐาน
  • เหมาะสำหรับ Logitech Quickcam B/W, Quickcam Express, Quickcam VC, Quickcam Pro, Quickcam Pro 3000, 3Com Home Connect
  ฿475.00
   
 • ตัวแปลง GSO 2" (M48) Parfocal locking ring (สำหรับอุปกรณ์กล้องดูดาว 2" มาตรฐาน)

  ตัวแปลง GSO 2" (M48) Parfocal locking ring (สำหรับอุปกรณ์กล้องดูดาว 2" มาตรฐาน)

  ตัวแปลง GSO 2" Parfocal locking ring (ช่วยตั้งให้ eyepiece ให้มีจุดฟอกัสเดียวกันเวลาสลับใช้งาน)

  • ด้านนึงเป็นเกลียว 2" ที่สามารถต่อเข้ากับด้านล่างของ eyepiece ขนาด 2" ได้ โดยมีแหวนล๊อตระยะของเกลียวที่ต้องการ
  • อีกด้านนึงมีเกลียว 2" ที่สามารถขันฟิลเตอร์ 2" มาตรฐานได้
  • ใช้เป็น parfocal ring ติดที่ eyepiece หรือกล้อง CCD เพื่อมีจุด focus เดียวกันจะได้ไม่ต้องฟอกัสเพิ่มเวลาสสับใช้งาน สะดวกเวลาใช้ถ่ายภาพโดยใช้ eyepiece ช่วยฟอกัสก่อนถ่าย
  • มามารถนำมาใช้เป็น spacer บางๆ ระหว่างอุปกรณ์กล้องดูดาวขนาด 2" เช่น ระหว่าง eyepiece, diagonal, barlow หรือ focuser เป็นต้น
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • ผลิตในประเทศไต้หวัน
  ฿475.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)

  • วิธีต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับกล้องดูดาวที่ได้ผล ในราคาประหยัด
  • ใช้ต่อระหว่างกล้องหักเห กล้องสะท้อน ที่รองรับ eyepiece ขนาด 1.25" (ผ่าน diagonal, focuser, eyepiece holder 1.25")
  • GSO 1.25" Universal T-adapter ปลายนึงต่อเข้ากับ T-ring ของกล้องถ่ายรูป (แยกขายต่างหาก) และอีกปลายนึงใส่เข้า eyepiece holder เปลี่ยนกล้องถ่ายรูปกลายเป็น eyepiece ชิ้นใหญ่ขิ้นนึง โปรดดูรูปด้านล่าง
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • มีเกลียวรองรับฟิลเตอร์ 1.25" ได้
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไป
  ฿499.00
   
 • ตัวแปลง iOptron Camera to Telescope Adaptor

  ตัวแปลง iOptron Camera to Telescope Adaptor

  Features

  • Telescope Adaptation - 1.25" barrel, threaded for 1.25" filters
  • Camera Adaptation - C Mount Male Thread (UNC 1"-32)
  • the adapter is made of metal
  ฿599.00
   
 • Generic 48mm T-mount ring adapter for Canon EOS - Black

  Generic 48mm T-mount ring adapter for Canon EOS - Black

  Generic 48mm T-mount ring adapter for Canon EOS - Black

  This high precision T-Mount has 48mm threads with outer hard gray color anodizing and its made from High quality aluminum material by CNC with perfect fitting !

  ฿799.00
   
 • Generic 48mm T-mount ring adapter for Nikon - Black

  Generic 48mm T-mount ring adapter for Nikon - Black

  Generic 48mm T-mount ring adapter for Canon EOS - Black

  This high precision T-Mount has 48mm threads with black anodizing and its made from High quality aluminum material by CNC with perfect fitting !

  ฿799.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿799.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR

   T-Adapters connection
  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป four-thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป four-thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Four-Thirds (4/3) camera เข้ากับกล้องดูดาว

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องโดยตรง (นอกจากกล้องที่มีเกลียว T ในตัวมาให้แล้ว) จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน
  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Fujifilm X mount 

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:

  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องโดยตรง (นอกจากกล้องที่มีเกลียว T ในตัวมาให้แล้ว) จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน
  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Olympus 35mm SLR (OM mount)

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

   

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Pentax K SLR

   

  T-Adapters connection
  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้อง Celestron โดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้อง Celestron ได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

   

  This T-Rings couples your Pentax 35mm camera body to a T-Adapter, Radial Guider or Tele-Extender. This accessory is required if you want to do any type of photography through a telescope or spotting scope.

   

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Samsung NX

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony Alpha/Minolta Maxxum 35mm SLR

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Sony NEX-7 NEX-3 NEX-5 3N 5N A7 A7R II A6300 A6000 และ E-mount อื่นๆ

  T-Adapters connection

  โปรดทราบ:
  1. นอกจาก T-ring แล้ว กล้องถ่ายรูปยังต้องมี T-Adapter เพื่อต่อเข้ากับกล้องดูดาวโดยตรง จึงจะต่อกล้องถ่ายรูปของท่านกับกล้องดูดาวได้ (กรุณาดูภาพด้านบน)
  2. การเลือก T-ring จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นของกล้องถ่ายรูปของท่าน
  3. การเลือก T-Adapter ต้องเลือกให้ตรงกับรุ่น/ยี่ห้อกล้องดูดาวหรือกล้องส่องทางไกลของท่าน

  ฿899.00
   
 • ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  ตัวแปลง GSO 1.25" to 2" Adapter (สำหรับใช้ eyepiece ขนาด 1.25" ใน Diagonal/ฟอกัสเซอร์ ขนาด 2") พร้อมเกลียว T สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป

  • สำหรับใช้ eyepiece ขนาด 1.25" ใน Eyepiece holder / Diagonal / ฟอกัสเซอร์ ขนาด 2"
  • ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน มีเกลียวสำหรับรองรับฟิลเตอร์ 2" มาตรฐาน
  • มี compression ring สำหรับยึด eyepiece ได้แน่นขึ้นและป้องกัน eyepiece เป็นรอย
  • พร้อมเกลียว T (T-thread) สำหรับต่อกล้องถ่ายรูปผ่าน T-ring (แยกจำหน่าย)
  • ผลิตในไต้หวัน
  ฿999.00
   
 • ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)

  • วิธีต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับกล้องดูดาวที่ไดผล ในราคาประหยัด
  • ใช้ต่อระหว่างกล้องหักเห กล้องสะท้อนที่รองรับ eyepiece ขนาด 2" (ต่อเข้ากับ eyepiece holder / diagonal / focuser ขนาด 2")
  • GSO 2" Universal T-adapter ปลายนึงต่อเข้ากับ T-ring ของกล้องถ่ายรูป (แยกขายต่างหาก) และอีกปลายนึงใส่เข้า eyepiece holder เปลี่อนกล้องถ่ายรูปกลายเป็น eyepiece ชิ้นใหญ่ขิ้นนึง โปรดดูรูปด้านล่าง
  • ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่กลึงมาอย่างแม่นยำ สวยเงางามน่าใช้
  • มีเกลียวรองรับฟิลเตอร์ 2" ได้
  • สามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไปได้ด้วย
  • ผลิตในประเทศไต้หวัน
  ฿999.00
   
 • ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล  กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766

  • สามารถยึดกล้องมือถือทุกรุ่นให้นิ่งอยู่กับที่หลังเลนส์ใกล้ตา (eyepiece) เพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอที่มองเห็นได้จากเลนส์ใกล้ตา ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายผ่านกล้องดูดาวหรือกล้องจุลทรรศน์ที่พื้นฐานและง่ายที่สุด (afocal photography)
  • ใช้ได้กับกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์
  • การออกแบบเป็นแบบ Universal จึงใช้ได้กับมือถือทั่วไปที่มีขนาดความกว้าง 53mm - 102mm (2.1"-4")
  • ที่จับ eyepiece มียางรองรับ จึงป้องกันการทำให้ eyepiece ถลอก
  • เลนส์มือถือไม่จำเป็นต้องอยู่กลางมือถือ สามารถอยู่ชิดขอบใดขอบหนึ่งได้ เพราะโครงยึดสามารถหมุนให้ปรับตำแหน่งเลนส์ให้ตรงกับ eyepiece ได้
  • Shipping weight: 0.4 lb (0.165 kg)
  • Package size (LxWxH): 7.1×4.1×2.0 in (18×10.5×5 cm)
  • แบรนคุณภาพจาก USA ; ประกัน 6 เดือน
  ฿999.00
  ฿1,290.00 ส่วนลด 23%
 • William Optics 48mm T mount for Nikon - Black

  William Optics 48mm T mount for Nikon - Black

  48mm T mount for Nikon F

  This high precision T-Mount has 48mm threads with outer hard black color

  anodizing and its made from High quality aluminum material by CNC with perfect fitting !

  Weight:35g

  ฿1,190.00
   
 • William Optics 48mm T mount for Nikon - Space Gray

  William Optics 48mm T mount for Nikon - Space Gray

  William Optics 48mm T mount for Nikon - Space Gray

  This high precision T-Mount has 48mm threads with outer hard gray color anodizing and its made from High quality aluminum material by CNC with perfect fitting !

  ฿1,190.00
   
 • William Optics Micro 4/3 48mm T mount for Olympus - Red

  William Optics Micro 4/3 48mm T mount for Olympus - Red

  William Optics Micro 4/3 48mm T mount for Olympus - Red

  This high precision T-Mount has 48mm threads with outer hard gray/red color anodizing and its made from High quality aluminum material by CNC with perfect fitting !

  ฿1,190.00
   

รีวิว


Great product, works are described. Take the time to check YouTube for video on how to prepare your filter. I didn't want to use cardboard as I wanted a stronger built. I used a hard plastic binder for parts and worked great.
Fabrice Perusson
Feb 4, 2015

ผู้ผลิต

สินค้าขายดี

ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"
ตัวแปลง Celestron T-Adapter รุ่น 93633-A สำหรับกล้อง Schmidt-Cassegrain ของ Celestron 5", 6", 8",9.25", 11",14"
฿1,290.00
ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR
ตัวแปลง Celestron T-ring 93402 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Nikon SLR
฿899.00
ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR
ตัวแปลง Celestron T-ring 93419 สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป Canon Auto Focus SLR
฿899.00
ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว
ตัวแปลง T-ring สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป micro four-third (m43) mirrorless camera เข้ากับกล้องดูดาว
฿899.00
GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น
GSO 2x Barlow lens 1.25" พร้อม T-adapter ต่อกล้อง DSLR ในตัว สำหรับกล้องดูดาวขนาดฟอกัสเซอร์ 1.25"ทุกรุ่น
฿1,690.00
ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)
ตัวแปลง GSO 1.25" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 1.25" ทุกรุ่น)
฿499.00
ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)
ตัวแปลง GSO 2" Universal T-adapter (สำหรับต่อกล้องถ่ายรูป DSLR เข้ากับกล้องดูดาวที่รองรับอุปกรณ์ 2" ทุกรุ่น)
฿999.00
ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766
ตัวแปลงยึดมือถือ ถ่ายภาพกล้องดูดาว กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ Levenhuk A10 Smartphone Adapter 68766
฿999.00