อุปกร์เสริมสไตลัส Adonit Jot Pro Flip Touch

สินค้า



รีวิว


คุณภาพของกล้องสะท้อนแสงตัวนี้ สมกับราคาเกินจริงครับ เยี่ยม สามารถเห็นหลุมบนดวงจันทร์ ได้อย่างชัดเจนครับ เหมาะสม สำหรับ เป็นกล้องดูดาวประจำกาย แบบง่ายๆๆๆ แต่มีคุณภาพครับ
อนุศักดิ์ บัวสา
Mar 2, 2015

ผู้ผลิต